Νίκησε τον φόβο της αποτυχίας

Ο πιο υγιής και ο πιο άμεσος τρόπος για να νικήσεις τον φόβο της αποτυχίας είναι η Μέθοδος Βιοσυντονισμού Re-Paint Your Life του Yiannis Michael. Όλοι οι άνθρωποι αναπτύσσουμε διαφόρων ειδών φοβίες, κάποτε ήπιες αλλά και κάποτε σοβαρές, οι οποίες μας προκαλούν μεγάλα προβλήματα και δυσλειτουργία στην ζωή μας. Ποιες είναι οι πραγματικές αιτίες του φόβου της αποτυχίας; … Continue reading Νίκησε τον φόβο της αποτυχίας